Usluge

 Usluge
“Kokalex” sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vodjenju poslovnih knjiga, u skladu sa potrebama naših klijenata i sa nama je moguć svaki dogovor.

 • Osnivanje preduzeća i preduzetničkih radnji, promena i njihovo zatvaranje, kompletna usluga
 • Vodjenje kompletnog robnog knjigovodstva u veleprodaji i maloprodaji (kalkulacije, KEPU, materijalne kartice…)
 • Vodjenje finansijskog knjigovodstva (nalog za knjiženje, glavna knjiga…)
 • Vodjenje PDV evidencije (knjige ulaznih I izlaznih računa), obračun i sastavljanje PDV prijave
 • Vodjenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i nalozima za prenos
 • Obračun naknada zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i nalozima za prenos
 • Obračun zakupa, privremenih i povremenih poslova i drugo
 • Vodjenje blagajna svih vrsta (dinarske, devizne, blagajne bonova…)
 • Obračun službenog puta u zemlji i inostranstvu
 • Predaja obrazaca Poreskoj upravi i overa zdravstevnih knjižica
 • Izrada i predaja M-4 obrazaca
 • Izrada i predaja obrazaca o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih
 • Praćenje i informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
 • Izrada redovnih finansijskih izveštaja
 • Aktivno učestvovanje u svakoj komunikaciji sa poreskim, državnim i dr. organima.